Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Бүтэц зохион байгуулалт


2018 онд ажиллах бүтэц, орон тоо

Д/д

Албан тушаал

Орон тоо, хүн

Тайлбар

1

Албаны дарга

1


2

Ахлах аудитор

1


3

Улсын байцаагч, аудитор

5


4

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

1


5

Жолооч

1Нийт 

9Албан хаагчдын утасны жагсаалт

Албаны суурин утас: дарга 70324171, улсын байцаагчид 70322625

И-мэйл хаяг: sankhuu_audit_ov@yahoo.com

Албаны фэйсбүүк хаяг: Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

Овог нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Утас

1

Л.Хатанбаатар

Албаны дарга

509

99108995

2

М.Эрдэнэчулуун

СХШ-ын улсын ахлах байцаагч, аудитор

510

99085056

3

Н.Лхамдолгор

СХШ-ын улсын байцаагч, аудитор

510

89551530

4

Б.Чанцалдулам

СХШ-ын улсын байцаагч, аудитор

510

89558008

5

Ц.Цолмонтуяа

СХШ-ын улсын байцаагч, аудитор

511

99018219

6

С.Дуламжаргал

Аудитор

510

99001669

7

О.Цэрэнчимэд

Нягтлан бодогч

105

89753349

8

Ц.Уугангэрэл

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

511

80300208

9

Б.Тогтохдорж

Жолооч

511

86868133