Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Мэдээ, мэдээлэл
2020 оны 5 дугаар сарын Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл
2020-05-28 14:46:38
Сэдэв : Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл
2020 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-05-26 14:46:41
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2020 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-05-22 14:49:40
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2020 оны 4 дүгээр сарын Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл
2020-04-28 18:13:29
Сэдэв : Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл
2020 онд хийгдэх дотоод аудитын төлөвлөгөө
2020-04-06 16:37:30
Сэдэв : Дотоод аудитын төлөвлөгөө
2020 онд хийгдэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
2020-04-06 16:35:17
Сэдэв : Төлөвлөгөө
2020 оны 03 дугаар сарын мэдээ
2020-03-25 14:50:18
Сэдэв : Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл
2020 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-03-25 11:49:35
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
Манай албаны албан хаагчид нэг өдрийн цалингаа Мэргэжлийн хяналтын газарт 150 ширхэг, БОЭТ-ийн Хүүхдийн тасагт 150 амны хаалтыг хандивлалаа.
2020-03-11 15:31:08
Сэдэв : Мэдээ, мэдээлэл
2020 оны 2 дугаар сарын Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл
2020-03-02 10:32:26
Сэдэв : Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл
2020 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2020-02-27 15:11:18
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2019 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
2020-02-17 14:46:13
Сэдэв : Ирсэн өргөдөл
2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ШУДАРГА БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТАЛААР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2020-02-17 14:41:15
Сэдэв : Шударга байдлын үнэлгээ
2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
2020-02-17 14:38:18
Сэдэв : Хэрэглэгчийн үнэлгээ
2019 ОНЫ 12 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-02-17 14:34:03
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
Хархорин АЗЗА ТӨХК-ийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын товч танилцуулга.
2019-12-25 16:05:38
Сэдэв : Танилцуулга
Хархорин сумын Нэгдсэн эмнэлгийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын товч танилцуулга.
2019-12-25 16:05:13
Сэдэв : Танилцуулга
Баянтээг ХК-ийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
2019-12-17 14:46:21
Сэдэв : Танилцуулга
Бат-Өлзий сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
2019-12-17 14:44:29
Сэдэв : Танилцуулга
Бат-Өлзий сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
2019-12-17 14:43:51
Сэдэв : Танилцуулга
Бат-Өлзий сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
2019-12-17 14:43:10
Сэдэв : Танилцуулга
Бат-Өлзий сумын Соёлын төвийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
2019-12-17 14:42:19
Сэдэв : Танилцуулга
Бат-Өлзий сумын СӨБ-н 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
2019-12-17 14:41:47
Сэдэв : Танилцуулга
Бат-Өлзий сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
2019-12-17 14:41:05
Сэдэв : Танилцуулга
2019 оны 3-р улирлын байдлаар ирсэн нийт өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
2019-12-12 10:38:04
Сэдэв : Өргөдлийн шийдвэрлэлт
2019 оны 3-р улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ
2019-12-11 17:37:30
Сэдэв : Ирсэн өргөдөл
2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-12-11 12:53:24
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-12-11 12:52:49
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2019 ОНЫ 9 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-10-18 09:49:51
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
Зүүнбаян-Улаан сумын СӨББ-ын 2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн баримтанд дотоод аудит хийж гүйцэтгэлээ.
2019-10-17 17:42:10
Сэдэв : Танилцуулга