Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Мэдээ, мэдээлэл
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
2018-07-05 11:03:51
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
2018 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-07-03 16:17:59
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
Уянга сумын төсөвт байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
2018-07-03 16:14:13
Сэдэв : Танилцуулга
Есөнзүйл сумын төсөвт байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
2018-07-03 16:08:38
Сэдэв : Танилцуулга
Бүрд сумын төсөвт байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
2018-07-03 16:02:53
Сэдэв : Танилцуулга
2018 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-07-03 15:48:59
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
Зүүнбаянулаан сумын төсөвт байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
2018-05-07 16:25:27
Сэдэв : Танилцуулга
2018 ОНЫ 4 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-05-07 15:55:44
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
Хужир сумын төсвийн байгууллагуудад хяналт шалгалт хийлээ.
2018-04-26 11:11:02
Сэдэв : Танилцуулга
Хайрхандулаан сумын төсөвт байгууллагуудад хяналт шалгалт хийлээ.
2018-04-18 06:20:09
Сэдэв : Танилцуулга