Хууль дүрэм журмын жагсаалт

Албаны үйл ажиллагаандаа мөрдөж буй хууль, тогтоомж,

дүрэм, журам зааврын жагсаалт

 

1.     Төсвийн тухай хууль

2.     Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль

3.     Төрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль

4.     Шилэн дансны тухай хууль

5.     Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

6.     Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

7.     Нийгмийн даатгалын тухай хууль

8.     Хувь хүний  орлогын албан татварын тухай хууль

9. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль

10.     Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн үндэсний стандарт

11. Тамга, тэмлэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх журам 2021.08.04-ний 226 дугаар тогтоол

12. Суудлын авто машин хэрэглэх эрхийн тухай Засгийн газрын 2022 оны 204 дүгээр тогтоол

13. Төрийн албан хаагчид шагнал, мөнгөн урамшуулал олгох журам, Засгийн газрын 2019.01.09-ний  5 дугаар тогтоол

14. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоол

15. Төр засгийн шугамаар гадаад дотоодын зочин, төлөөлөгчдөд хүндэтгэлийн зоог барих, хүлээн авалт хийх зардлын норматив батлах тухай

16. Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдсан мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандарт тогтоох тухай Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоол

17. Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоол

18.“Төрийн албаны зарим албан тушаалын цалингийн хэмжээ, доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Засгийн газрын 2023.06.21-ний 241 дүгээр тогтоол

19. Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, түүнд хамаарах албан тушаалын жагсаалт батлах тухай Засгийн газрын 2022.12.28-ны 487 дугаар тогтоол  

20. Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэл, албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн тогтоох тухай Засгийн газрын 2023.06.21-ний  240 дүгээр тогтоол

21. Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам Засгийн газрын 2019 оны 07 дугаар тогтоол

22. Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам 2020 оны 246 дугаар тогтоол

23.Журам батлах тухай Сангийн сайд, Монгол банкны ерөнхийлөгчийн хамтарсан 2022 оны № А122/А-172 дугаар тушаал Засгийн газрын болон төсвийн байгууллагын дансыг Монгол банк, арилжааны банкинд нээх, хаах журам

24. Журам батлах тухай Сангийн сайдын тушаал №238 /2012.11.15/ Төсвийн урамшуулал олгох хувь, хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, түүнийг зарцуулах, тайлагнах, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах, хяналт тавих журам

25. Журам батлах тухай Сангийн сайдын тушаал №61 /2021.04.20/ Засаг даргын нөөц хөрөнгөөр зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам

26. Журам шинэчлэн батлах тухай Сангийн сайдын тушаал №281 /2018.12.17/
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам

27. Журам шинэчлэн  батлах тухай Сангийн сайдын тушаал №276 /2012.12.31/

А. Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам

Б. Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд мөрдөх журам

28.Журам батлах тухай Сангийн сайдын тушаал №294 /2012.12.28/ Төсвийн    ерөнхий, ахлах  нягтлан бодогчид тавигдах шаардлага, шалгуур журам

29.Журам батлах тухай Сангийн сайдын №73 /2013.03.29/ Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн журам

30. Журам батлах тухай Сангийн сайдын тушаал №134 /2018.06.08/ Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам

 

Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 1 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 2 2 29%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 5 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Бид хамтдаа үнэ цэнийг бүтээнэ
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот
Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 2859 иргэн 53661 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна