logo
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба
Мэдээний сэдэв : Танилцуулга
БАРУУНБАЯН-УЛААН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-11-30 09:30:52
Сэдэв : Танилцуулга
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 11:07:25
Сэдэв : Танилцуулга
ХУЖИРТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 11:01:45
Сэдэв : Танилцуулга
ЕСӨНЗҮЙЛ СУМЫН СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 10:52:31
Сэдэв : Танилцуулга
БАРУУНБАЯН-УЛААН СУМЫН СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 10:34:42
Сэдэв : Танилцуулга
ЕСӨНЗҮЙЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 10:28:37
Сэдэв : Танилцуулга
НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 10:25:44
Сэдэв : Танилцуулга
УЯНГА СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 10:07:17
Сэдэв : Танилцуулга
БҮРД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 10:03:39
Сэдэв : Танилцуулга
АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭСИЙН 2019, 2020 ОНУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТАТВАРЫН ОРЛОГО БҮРДҮҮЛЭЛТ, ТАЙЛАГНАЛТАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 10:01:14
Сэдэв : Танилцуулга
НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 09:57:51
Сэдэв : Танилцуулга
БҮРД СУМЫН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 09:54:53
Сэдэв : Танилцуулга
АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2019, 2020 ОНУУДЫН САНХҮҮ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨР НОГДУУЛАЛТ, ТӨЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 09:50:12
Сэдэв : Танилцуулга
АРВАЙХЭЭР СУМЫН 7 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-06-04 10:50:25
Сэдэв : Танилцуулга
АРВАЙХЭЭР СУМЫН 5 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-06-04 10:49:31
Сэдэв : Танилцуулга
тӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-06-04 10:48:30
Сэдэв : Танилцуулга
АРВАЙХЭЭР СУМЫН 11 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-06-04 10:47:03
Сэдэв : Танилцуулга
АРВАЙХЭЭР СУМЫН 2 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-06-04 10:45:31
Сэдэв : Танилцуулга
ХАРХОРИН СУМЫН ИТХ-ын нарын бичгийн даргын 2020 оны цалин олголтын үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
2021-06-04 10:44:02
Сэдэв : Танилцуулга
2020 он шалгалт-Арвайхээр сумын нэгдүгээр цэцэрлэгийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдсэн шалгалтын товч танилцуулга
2020-12-21 18:04:48
Сэдэв : Танилцуулга
2020 оны шалгалт-Төгрөг сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдсэн шалгалтын товч танилцуулга
2020-12-21 17:53:41
Сэдэв : Танилцуулга
2020 оны шалгалт-Бүрд сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтын товч танилцуулга
2020-12-21 17:52:34
Сэдэв : Танилцуулга
2020 оны шалгалт-Бүрд сумын Соёлын төвийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын товч танилцуулга
2020-12-21 17:51:32
Сэдэв : Танилцуулга
2020 оны шалгалт-Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн Хархорин салбарын 2018, 2019 онуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтын товч танилцуулга
2020-12-21 17:49:52
Сэдэв : Танилцуулга
2020 оны шалгалт-Мал эмнэлгийн газрын 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдсэн товч танилцуулга
2020-12-21 17:48:12
Сэдэв : Танилцуулга
2020 оны шалгалт-Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 2018, 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтын товч танилцуулга
2020-12-21 17:46:58
Сэдэв : Танилцуулга
2020 оны шалгалт- Аймгийн Хөгжимт драмын театрын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдсэн товч танилцуулга
2020-12-21 17:45:17
Сэдэв : Танилцуулга
2020 оны шалгалт-Есөнзүйл сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн шалгалтын товч танилцуулга
2020-12-21 17:42:56
Сэдэв : Танилцуулга
2020 оны шалгалт-Богд сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн шалгалтын товч танилцуулга
2020-12-21 17:41:04
Сэдэв : Танилцуулга
2020 оны шалгалт-Богд сумын ЗДТГ-ын 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн шалгалтын товч танилцуулга
2020-12-21 17:38:55
Сэдэв : Танилцуулга
Санхүүгийн хяналт, Аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн аваха хугацаа 2021.01.01 - 2021.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2021 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 4 1 3 75%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 3 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 2 1 1 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2021 онд 8322 иргэн 49539 удаа, 2020 онд 9856 иргэн 54157 удаа үзсэн байна