logo
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба
Мэдээний сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2021-01-25 11:31:45
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ АУДИТЫН АЛБАНЫ 2020 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ
2021-01-07 17:07:04
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2020 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-12-15 17:03:34
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2020 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-12-15 17:02:33
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2020 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР МАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-12-15 17:01:20
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2020 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-12-15 16:59:54
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2020 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-12-15 16:58:47
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2020 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-05-26 14:46:41
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2020 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-05-22 14:49:40
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2020 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-03-25 11:49:35
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2020 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2020-02-27 15:11:18
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2019 ОНЫ 12 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-02-17 14:34:03
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-12-11 12:53:24
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-12-11 12:52:49
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2019 ОНЫ 9 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-10-18 09:49:51
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2019 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-08-27 10:26:26
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2019 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-08-20 15:21:00
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2019 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-08-20 15:19:29
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2019 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-05-27 17:20:34
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2019 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-05-27 14:04:18
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2019 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-04-23 17:04:52
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2019 оны 2 дугаар сарын үйл ажиллагааны мэдээлэл
2019-02-25 15:11:25
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2019 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-02-19 11:50:37
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
12 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-01-18 09:56:19
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
11 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-01-18 09:55:21
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-11-14 15:37:34
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2018 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-10-02 15:46:59
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2018 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-10-02 15:45:07
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2018 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-10-02 15:43:00
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2018 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-07-03 16:17:59
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
Санхүүгийн хяналт, Аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн аваха хугацаа 2021.01.01 - 2021.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
© Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2021 онд 924 иргэн 16727 удаа, 2020 онд 9856 иргэн 54157 удаа үзсэн байна