logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба
АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Огноо Файлын нэр
0 2021-03-10 Авлигын эсрэг төлөвлөгөө 2021 он
0 2022-01-10 Авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт 2021.12.31
0 2022-04-04 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 03-р сарын мэдэгдэл
1 2022-01-17 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2021 оны 12-р сарын мэдэгдэл
1 2022-03-04 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 02-р сарын мэдэгдэл
1 2022-03-10 Авлигын эсрэг төлөвлөгөө 2022 он
1 2022-05-02 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 04-р сарын мэдэгдэл
1 2022-05-04 Авлигатай тэмцэх газрын 110 утасны дугаар
1 2022-05-05 Авлигын эсрэг хуулиас
1 2022-05-06 Авлигын хэлбэрүүд
1 2022-05-09 Авлигын эсрэг хуулиас
1 2022-05-10 Авлигын эсрэг хуулиас
1 2022-05-18 Авлига ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу вэ?
1 2022-05-03 Авлига гэж юу вэ?
1 2022-07-06 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 06-р сарын мэдэгдэл
1 2022-08-01 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 07-р сарын мэдэгдэл
1 2022-10-04 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 09-р сарын мэдэгдэл
1 2022-11-07 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 10-р сарын мэдэгдэл
1 2022-12-07 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 11-р сарын мэдэгдэл
1 2022-12-30 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 12-р сарын мэдэгдэл
1 2023-02-01 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй мэдэгдэл 2023 оны 1 дүгээр сар
1 2023-03-01 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй мэдэгдэл 2023 оны 2 дугаар сар
1 2023-04-01 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй мэдэгдэл 2023 оны 3 дугаар сар
1 2022-12-31 АВИЛГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ 2022 ОН
1 2023-04-06 АВИЛГЫН ЭСРЭГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2023 ОН
1 2023-05-23 2023 оны 5 дугаар сарын ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлэг
1 2023-06-30 2023 оны 6 дугаар сарын ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлэг
1 2023-01-07 2023 оны 07 дугаар сарын ашиг сонирхлын мэдүүлэг
1 2023-01-09 2023 оны 08 дугаар сарын ашиг сонирхлын мэдүүлэг
2 2021-11-14 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2021 оны 10-р сарын мэдэгдэл
3 2021-10-16 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2021 оны 09-р сарын мэдэгдэл
4 2021-08-06 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2021 оны 07-р сарын мэдэгдэл
5 2021-07-05 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2021 оны 06-р сарын мэдэгдэл
6 2021-06-11 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2021 оны 05-р сарын мэдэгдэл
7 2021-03-12 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2021 оны 02-р сарын мэдэгдэл
8 2021-02-15 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2021 оны 01-р сарын мэдэгдэл
9 2020-06-10 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2020 оны 05-р сарын мэдэгдэл
10 2020-05-09 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2020 оны 04-р сарын мэдэгдэл
11 2020-03-13 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2020 оны 02-р сарын мэдэгдэл
12 2019-06-13 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2019 оны 05-р сарын мэдэгдэл
13 2019-05-17 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2019 оны 04-р сарын мэдэгдэл
14 2019-04-15 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2019 оны 03-р сарын мэдэгдэл
15 2019-03-14 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2019 оны 02-р сарын мэдэгдэл
16 2019-02-19 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2019 оны 01-р сарын мэдэгдэл
17 2019-01-11 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 12-р сарын мэдэгдэл
18 2018-11-09 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 10-р сарын мэдэгдэл
19 2018-10-09 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 09-р сарын мэдэгдэл
20 2018-07-06 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 06-р сарын мэдэгдэл
21 2018-06-15 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 05-р сарын мэдэгдэл
22 2018-05-17 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 04-р сарын мэдэгдэл
23 2018-04-11 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 03-р сарын мэдэгдэл
24 2018-03-13 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 02-р сарын мэдэгдэл
25 2018-02-09 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 01-р сарын мэдэгдэл
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 5522 иргэн 49953 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна