logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

2022 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Тус албанд 2022 оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар нийт 9 өргөдөл, гомдол ирсэн. 9 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн хариуг холбогдох хүмүүст нь албан бичгээр хүргүүлж, утсаар мэдэгдсэн. Ирсэн өргөдөл, гомдлыг төрлөөр нь авч үзвэл Үүнд:

1.    Ажилд орохыг хүссэн –  1 өргөдөлийг хүлээн авч 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс ажилдаа орсон, 3 өргөдлийг хүлээн авч 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр шалгалт авч хариуг танилцуулж ажиллах санал тависан.

2.    Шалгалт хийхийг хүссэн – 4 өргөдлийн 1 өргөдлийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 18-нд албаны даргаар батлуулсан 29/03 удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийж дууссан. 1 өргөдлийг 2022 оны 03 дугаар сарын 16-нд аймгийн Засаг даргын баталсан 29/08 удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийж  дууссан. 1 өргөдлийг хүлээн авч 2022 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдөр холбогдох материалыг хүргүүлсэн.1 өргөдлийг 2022 оны 06 дугаар сарын 08-нд албаны даргаар батлуулсан 29/10 удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийж дууссан.  

3.    Ажлаас чөлөө аввахыг хүссэн-1 өргөдлийг хүлээн авч 2022 оны  09 дугаар сарын 26-ны өдрийн б/03 дугаар тушаалаар шийдвэрлэсэн. 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 5444 иргэн 49290 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна