logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1.    2022 оны 07 дугаар сарын 19-ны өдрийн 29/13 албаны даргын баталсан “Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Н.Лхамдолгор, аудитор санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ц.Цолмонтуяа нар хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.

2.    2022 оны 09 дугаар сарын 21-ны өдрийн 29/17 албаны даргын баталсан “Арвайхээр, Уянга, Бат-Өлзий сумдын газрын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Н.Лхамдолгор, аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат, аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ц.Цолмонтуяа нар хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.

3.    2022 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдрийн 29/18 албаны даргын баталсан “Хархорин сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч С.Дуламжаргал, аудитор санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ц.Цолмонтуяа нар хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.

4.    2022 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдрийн 29/19 аймгийн Засаг даргын баталсан “Бат-Өлзий, Уянга, Хужирт сумын 2021 оны ус, рашааны төлбөр ногдуулалт төлөлтөд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Н.Лхамдолгор, аудитор санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат нар хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.

5.    2022 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдрийн 29/20 аймгийн Засаг даргын баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 211 тогтоолоор айл өрх, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжид цахилгаан, дулаан, уур усны үнийн хөнгөлөлт үзүүлсэнтэй холбоотой үйлчилгээ үзүүлсэн аж ахуйн нэгжийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, үйлчилгээний төлбөрийг нэхэмжилсэн тооцоонд шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч М.Эрдэнэчулуун, аудитор санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Б.Пүрэвсүрэн нар хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.

6.    2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 29/21 албаны даргын баталсан “Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагуудад 2022 оны 3 дугаар улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу аудитор санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат, аудитор Н.Алтанганаа нар хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.

7.    2022 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 29/02 аймгийн Засаг даргын баталсан “Онги Ус Суваг ОНӨААТҮГазрын 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх тухай” удирдамжийн дагуу санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч С.Дуламжаргал, аудитор санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ц.Цолмонтуяа нар хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэж байна.

8.    2022 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 29/03 аймгийн Засаг даргын баталсан “Хархорин Ус Суваг ОНӨААТҮГазрын 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх тухай” удирдамжийн дагуу санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Н.Лхамдолгор, аудитор санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Б.Пүрэвсүрэн нар хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэж байна.

9.    Монголын дотоод аудиторуудын институтын мэргэшсэн дотоод аудит бэлтгэх сургалтад аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Н.Лхамдолгор, аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ц.Цолмонтуяа нар хамрагдаж байна.

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 5252 иргэн 48831 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна