logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Сант сумын сум хөгжүүлэх сан, Эрсдэлээс хамгаалах сангуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын танилцуулга

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн баталсан 29/01 тоот удирдамжийн дагуу Сант сумын Сум хөгжүүлэх сан, Эрсдэлээс хамгаалах сангийн 2021 оны санхүүжилт, үйл ажиллагааны зардлын төлөвлөлт, түүний зарцуулалтын байдал, төсөл хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалт, үр дүн, зээлийн эргэн төлөлт, ашиглалт, өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт хамгаалалт, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт, санхүүгийн тайлан гаргалтын байдлыг шалгаж санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт өглөө.

Шалгалтаар Эрсдэлээс хамгаалах санд 81,2 мянган төгрөгийн бичиг хэргийн материалыг, 4456,3 мянган төгрөгийн шатахууныг тус тус орлогод авалгүйгээр зарцуулсан, 9900,0 мянган төгрөгийн маск, гар ариутгалын бодис, нэг удаагийн бээлий, нэг удаагийн түргэвчилсэн тест, хамгаалалтын хувцсыг орлогод авсан боловч хэдэн хүнд өгсөн, хэзээ зарцуулсан нь тодорхойгүй, анхан шатны баримтгүй зарцуулсан зөрчлүүд илэрч, зөрчлийг цаашид дахин давтан гаргахгүй байхыг анхааруулж арга зүйн зөвлөгөө өгч, тендерийн орлогоос бичиг хэргийн зардалд илүү зарцуулсан 67,8 мянган төгрөг, малжуулах төслөөс зээл авч зээлийн хугацаа дууссан 37250,0 мянган төгрөгийн сум хөгжүүлэх санд зээлийн гэрээ бүрэн дуусгавар болсон 8 зээлдэгчийн 28616,4 мянган төгрөгийн, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлээ төлөөгүй 5 зээлдэгчийн 2447,7 мянган төгрөгийн, нийт 68381,9 мянган төгрөгийн зөрчлийг илрүүлж, шалгалтын хугацаанд зээлийн гэрээ нь бүрэн дуусгавар болсон 2 зээлдэгчийн 1686,1 мянган төгрөгийг төлүүлж зээлийг хаасан, 3 зээлдэгчийн  2118,0 мянган төгрөгийг төлүүлж хэвийн төлөлттэй болгосон, 1 зээлдэгчийн явцын хугацаа хэтрэлт 324,7 мянган төгрөгийг төлүүлж, хэвийн төлөлттэй болгох зөрчлийг арилгуулах улсын байцаагчийн албан шаардлага өглөө.

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2022.01.01 - 2022.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2022 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 3 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2022 онд 2440 иргэн 40449 удаа, 2021 онд 9632 иргэн 55718 удаа үзсэн байна