logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭСИЙН 2019, 2020 ОНУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТАТВАРЫН ОРЛОГО БҮРДҮҮЛЭЛТ, ТАЙЛАГНАЛТАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Сангийн сайдын 2021 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдөр баталсан 05 тоот удирдамж, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2021 оны 06 дүгээр сарын 16-ны өдөр баталсан 29/13 тоот удирдамжийн дагуу аймгийн Татварын 2019, 2020 онуудын үйл ажиллагаа, улс , орон нутгийн татварын орлого бүрдүүлэлт, тайлагналтад хяналт шалгалт хийхэд шалгалтаар анхан шатны баримттай холбоотой 342,0 мянган төгрөг, зориулалт бус зарцуулалт 7,7 мянган төгрөг, илүү олгосон цалин 129,2 мянган төгрөг, дутуу орсон ус рашааны орлого 101217,4 мянган төгрөг, замын сангийн хураамж дутуу ногдуулсан 2956,5 мянган төгрөг, газрын төлбөр дутуу ногдуулсан болон нэхэмжлэх үүсээгүй 26278,4 мянган төгрөг нийт 130931,2 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч, шалгалтын хугацаанд дутуу ногдуулсан газрын төлбөр 4172,8 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулж, газрын төлбөртэй ногдуулалттай холбоотой зөрчлийг арилгуулахаар аймгийн ГХБХБГазарт улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлж, дотоод аудитын хорооноос татварын орлогыг нэр төрлөөр нь бодит тоо үзүүлэлтэд тулгуурлан нөөц боломжийг бүрэн дайчлан оруулахаар төлөвлөлтийг хийж ажиллахыг аймгийн Татварын хэлтсийн даргад үүрэг болгосон тул давхардуулж арга хэмжээг аваагүй болно.

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2022.01.01 - 2022.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2022 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 3 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2022 онд 2440 иргэн 40435 удаа, 2021 онд 9632 иргэн 55718 удаа үзсэн байна