logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

2020 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1.    Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2020 оны 02 дугаар сарын 07-ний өдрийн баталсан 29/01 тоот удирдамж, Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 03 дугаар тоот удирдамжийн дагуу Хайрхандулаан сумын ЭМТөв, Арвайхээр сумын 8-р цэцэрлэг, Нарийнтээл Засаг даргын тамгын газар, Тарагт сумын ЭМТөв, Хайрхандулаан сумын СӨББ, Хайрхандулаан сумын соёлын төв, Арвайхээр сумын 4-р цэцэрлэг, Нарийнтээл сумын СӨББ, Арвайхээр сумын 5-р сургуулиудад дотоод аудитыг  хийж гүйцэтгэлээ.

Байгууллагын нэр

Дотоод аудитын зөвлөмжийн  огноо, дугаар

Дотоод аудитын зөвлөмжийн тоо

1

Хайрхандулаан сумын ЭМТөв

2020.10.01

29/14

4

2

Арвайхээр сумын 8-р цэцэрлэг

2020.10.06

29/15

12

3

Нарийнтээл Засаг даргын тамгын газар

2020.10.09.

29/16

11

4

Тарагт сумын ЭМТөв

2020.10.09.

29/17

13

5

Хайрхандулаан сумын СӨББ

2020.10.14.

29/18

9

6

Хайрхандулаан сумын соёлын төв

2020.10.14.

29/19

5

7

Арвайхээр сумын 4-р цэцэрлэг

2020.10.09.

29/21

14

8

Нарийнтээл сумын СӨББ

2020.10.20.

29/22

5

9

 Арвайхээр сумын 5-р сургууль

2020.10.21.

29/23

8

 

2.    Аймгийн засаг даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 357 тоот албан бичгийн дагуу Аймгийн Өв-Эко-Мийт ХХК-ны 2018-2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 29/10 дугаар тоот удирдамжийн  дагуу хяналт шалгалт хийж 29/11 дугаар шалгалтын танилцуулга, 29/02/07/18 дугаар улсын ахлах байцаагчийн албан шаардлагыг хүргүүлж ажилласан.

3.    Санхүүгийн хяналт аудитын албаны даргын 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 29/11, 29/12 дугаар удирдамжийн дагуу Бүрд сумын ЕБСургууль, Соёлын төв, Төгрөг сумын ЕБСургуулиудад  2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж байна.

4.    2020 оны 03 дугаар улирлын шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд дотоод аудит хийж Санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлсэн.

5.    Архив албан хэргийн хуулийг шинэчлэн 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-нд баталсантай холбогдуулан Архивын Ерөнхий газраас 2020 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр зохион байгуулсан онлайн сургалтанд архив, бичиг хэргийн ажилтан хамрагдсан.

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2022.01.01 - 2022.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2022 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 3 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2022 онд 2440 иргэн 40361 удаа, 2021 онд 9632 иргэн 55718 удаа үзсэн байна