logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

2020 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР МАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1.    Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр малжуулах сангийн зээлийн үлдэгдлийг буцаан төлүүлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулсаны дагуу бүх сумдын малжуулах зээлийн судалгааг аван, нэгтгэн боловсруулж  2020 оны 09 дүгээр сарын 14-ны өдөр Аймгийн Засаг даргын түр орлон гүйцэтгэгч О.Батжаргалд хүргүүлэв.

2.    Санхүүгийн хяналт аудитын албаны 2020 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 29/02 дугаар удирдамжийн дагуу Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх төлөвлөгөөний дагуу Тарагт сумын Эрүүл мэндийн төв, Тарагт сумын ЕБС, Хайрхандулаан сумын Эрүүл мэндийн төв, Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн ЕБС, Нарийнтээл сумын ЕБС, Арвайхээр 2 дугаар цэцэрлэгийг тус тус дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн байна.

3.    Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн ирүүлсэн сурталчилгааний материалын эхийг олон нийтэд хүргэж, тараах материалыг хувилж олшруулан түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг дараах байдлаар хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:

·         Телевизийн шторкийг байгууллагын вэб сайт болон Facebook хуудсанд нийтэлж 5 хоногийн хугацаанд .... хүнд хүргэсэн.

·         Олшруулах материалаар брошур хийн улсын байцаагч нарт танилцуулан санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит хийгдэж байгаа байгууллагуудын албан хаагч нарт тараалгуулсан, цаашид үргэлжлүүлэн тараахаар нөөц бэлдэж өгсөн.

·         FM – зөвлөгөө, мэдээллийг тус байгууллагын улсын байцаагч нарт 2020 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр илтгэл хэлбэрээр хүргэсэн.

Брошур болон албан байгуулагатаа байршуулсан зургийг хавсралтаар хүргүүлэв.

4.    Авлигатай тэмцэх газраас ирсэн мэдээлэл баримт гаргуулан авах тухай тогтоолын дагуу Есөнзүйл сумын Сум дундын эмнэлгийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын танилцуулга, акт, албан шаардлага, биелэлтийг хавсралтаар хүргүүлсэн.

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2022.01.01 - 2022.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2022 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 3 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2022 онд 2440 иргэн 40366 удаа, 2021 онд 9632 иргэн 55718 удаа үзсэн байна