logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

2020 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1.     2020 оны эхний хагас жилийн тоон тайлан, торгууль шийтгэврийн биелэлтийг гарын үсэг тамга тэмдгээр баталгаажуулан Сангийн яаманд хүргүүлсэн.

2.     2020 оны эхний хагас жилийн албаны санхүүгийн тайлан мэдээ, 2021 оны төсвийн төслийг тус тус санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлж ажилласан.

3.     2020 оны 02 дугаар улирлын шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд дотоод аудит хийж байна.

4.    Арвайхээр сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон 1674,6 мянган төгрөгийн актыг баталгаажуулахаар аймгийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд хүргүүлсний дагуу ИХАШШүүхийн шүүгчийн 145/Ш32020/01305, 145/Ш32020/01735 дугаар захирамжаар баталгаажуулах нь зүйтэй гэдэг шийдвэр гарсан тул аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт актыг баталгаажуулах гүйцэтгэх ажиллагааг хийлгэхээр хүргүүлсэн.

5.    Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ, Цэцэрлэгжилт, Нийтийн тээвэр гэрэлтүүлэг ОНӨААТҮГазруудын  2019, 2020 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын үр дүн, 2020 оны эхний хагас жилд санхүүгийн хяналт шалгалт хийгдсэн байгууллагуудын шалгалтын танилцуулга. Үүнд Арвайхээр сумын 1 дүгээр цэцэрлэг, Хөгжимт драмын театр, Мал эмнэлгийн газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан, Богд сумын Засаг даргын тамгын газар, Богд сумын Ерөнхий боловсролын сургууль, Есөн-Зүйл сумын Ерөнхий боловсролын сургууль, 2019 онд Сум хөгжүүлэх санд хийгдсэн хяналт шалгалтаар тогтоогдсон акт, албан шаардлагын биелэлтийг тус тус аудитын хорооны хурлаар оруулж аудитын хорооны тогтоол гарсан.Тогтоолыг Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Арвайхээр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Сумдын Засаг дарга нар, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст холбогдох баримтын хамт тус тус хүргүүлэв.

6.    Санхүүгийн хяналт аудитын албаны 2020 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 29/02 дугаар удирдамжийн дагуу Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх төлөвлөгөөний дагуу Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Орон нутгийн өмчийн газар, Арвайхээр сумын  2 дугаар цэцэрлэг, Аймгийн Төв номын сан, Санхүүгийн хяналт, аудитын алба, Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, Насан туршийн боловсролын газар  тус тус дотоод аудит хийж гүйцэтгэж ажилласан.

7.    Сангийн сайдын 2020 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 02 дугаар удирдамжийн дагуу улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд хэрэгжсэн төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн зураг төсөл болон батлагдсан төсвийн хэмжээ түүний гүйцэтгэлийн байдалд хяналт шалгалт хийх гэж байгаатай холбогдуулан холбогдох байгууллагуудаас судалгаа авч нэгтгэн Сангийн яаманд хүргүүлэн ажилласан.

 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2022.01.01 - 2022.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2022 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 3 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2022 онд 2440 иргэн 40387 удаа, 2021 онд 9632 иргэн 55718 удаа үзсэн байна