logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

2020 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

 

1.    Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2020 оны 02 дүгээр сарын 07-ний өдрийн баталсан 29/01 тоот удирдамжийн дагуу Арвайхээр Хотын захирагчийн алба, Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, Арвайхээр цэцэрлэгжилт ОНӨААТҮГ, Нийтийн тээвэр гэрэлтүүлэг ОНӨААТҮГ-уудад дотоод аудитыг  хийж гүйцэтгэлээ.

Байгууллагын нэр

Дотоод аудитын зөвлөмжийн  огноо, дугаар

Дотоод аудитын зөвлөмжийн тоо

1

Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ

2020.03.17

29/01

33

2

Арвайхээр цэцэрлэгжилт ОНӨААТҮГ

2020.03.17

29/02

16

3

Нийтийн тээвэр гэрэлтүүлэг ОНӨААТҮГ

2020.03.17.

29/03

17

 

2.    Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар хянуулж, төсвийн шууд захирагч батлав. Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нар гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө боловсруулж байна.

3.    2019 оны шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, Арвайхээр цэцэрлэгжилт ОНӨААТҮГ, Нийтийн тээвэр гэрэлтүүлэг ОНӨААТҮГ-уудад  хийгдсэн дотоод аудитын тайланг аймгийн  Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн.

 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2022.01.01 - 2022.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2022 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 3 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2022 онд 2440 иргэн 40447 удаа, 2021 онд 9632 иргэн 55718 удаа үзсэн байна