Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2018-04-18 06:13:37

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР


2018 оны 4-р сарын 13-ны өдөр  Санхүүгийн эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх “ Нээлттэй хаалга”-ны өдрийг Банкны байгууллагууд болон аймгийн ЗДТГ-тай хамтран зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгт Арвайхээр сумын 200 гаруй иргэд, төрийн болон хувийн хэвшлийн 14 байгууллага оролцож, Санхүүгийн хяналт, аудитын  албанаас бэлтгэсэн 100 гаруй гарын авлага, тараах материаллыг иргэдэд хүргэж үйлчиллээ.

1