Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-08-27 10:26:26

2019 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

             Тус алба нь 8 дугаар сарын байдлаар 2019 онд Зүүнбаян-Улаан, Нарийнтээл, Сант, Уянга сумдын Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн  акт албан шаардлагын хугацаанд зээлээ төлөөгүй иргэдийг Өвөрхангай аймгийн Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд актыг баталгаажуулхаар өгч иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс баталгаажиж ирсэн 4 сумын шүүгчийн захирамжыг Өвөрхангай аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн газарт хүргүүлэн хамтран ажиллаж байна.

8 дугаар сард байцаагч нар ээлжийн амралттай байсан тул хяналт шалгалт хийгдээгүй болно.