logo
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

2019 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Тус алба нь 7 дугаар сарын байдлаар 2019 оны хагас жилд ажил үүргийн хуваарийн дагуу Аймгийн засаг даргаас агентлагын даргатай байгуулсан гэрээний биелэлт, Тоон тайлан, торгууль шийтгэврийн биелэлт, 2019 оны эхний хагас жилийн бичмэл тайлан, Санхүүгийн тайлан баланс, Хууль тогтоомж тогтоол шийдвэрийн биелэлт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт, Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн биелэлт, Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын хагас жилийн мэдээ, Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт, Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ, Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан, “Аймгийн Авлигын эсрэг 2018-2019 оны стратеги төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилт, Засгийн газрийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт зэрэг хагас жилийн тайлан мэдээг гаргаж хүргүүлсэн.

 

Санхүүгийн хяналт, Аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн аваха хугацаа 2020.01.01 - 2020.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
© Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2021 онд 192 иргэн 3290 удаа, 2020 онд 9856 иргэн 54157 удаа үзсэн байна