logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

2019 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн баталсан 29/12 тоот удирдамжийн дагуу Эрүүл мэндийн газрын 2018 оны  санхүүгийн үйл ажиллагаанд  хяналт шалгалт хийж, нийтдээ нийтдээ 16604,0 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч, илүү олгосон цалин, цалингийн урьдчилгаа, давхардуулан олгосон ээлжийн амралтын олговор, тэтгэмжийн 3919,2 мянган төгрөгийг төлүүлэхээр улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоон, илэрсэн зөрчлүүдийг арилгуулахаар 6 заалт бүхий улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүллээ.

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын баталсан 2019 оны 29/11 тоот удирдамжуудын дагуу Баянгол сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2017, 2018 онуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдэж, явцын болон хугацаа хэтрэлттэй зээл, зээлийн хүүг төлүүлэхээр  36711,8 мянган төгрөгийн улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хүргүүллээ.                                                    

Сумдын 2017-2018 оны Сум хөгжүүлэх сангийн хяналт шалгалтаар тавигдсан акт, албан шаардлагын тавигдсан хугацаанд биелэгдээгүй сумдыг сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд шилжүүлсэн. Зүүнбаян-Улаан сумын 29/02/01 тоот улсын ахлах байцаагчийн тавьсан актнаас 36 иргэний 75,512,865 төгрөгийн зээлийн үлдэгдэл,Сант сумын 29/01/15 тоот улсын ахлах байцаагчийн тавьсан актнаас 3 иргэний 4250734 төгрөгийн зээлийн үлдэгдэл, Нарийнтээл сумын 29/01/10 тоот улсын ахлах байцаагчийн тавьсан актнаас 10 иргэний 22217875 төгрөгийн зээлийн үлдэгдэл, Уянга сумын 29/01/12 тоот улсын ахлах байцаагчийн тавьсан актнаас 6 иргэний 33526886 төгрөгийн зээлийн үлдэгдэл актуудыг Өвөрхангай аймгийн сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд холбогдох материалуудыг шилжүүлсэн, Хархорин сумын 29/02/03 тоот улсын ахлах байцаагчийн тавьсан актнаас 6 иргэний 9,264,600 төгрөгийн зээлийн үлдэгдэл,Бат-Өлзий  сумын 29/02/02 тоот улсын ахлах байцаагчийн тавьсан актнаас 5 иргэний  23,739,075 төгрөгийн зээлийн үлдэгдэл Өвөрхангай аймгийн хархорин сумын сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд холбогдох материалуудыг тус тус хүргүүлсэн болно.

 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2022.01.01 - 2022.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2022 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 3 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2022 онд 2440 иргэн 40382 удаа, 2021 онд 9632 иргэн 55718 удаа үзсэн байна