logo
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажиллах "Санамж бичиг"-ийг байгууллаа.

            Төсвийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,  ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Шилэн  дансны тухай хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль,  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн холбогдох заалтуудын хэрэгжилтэд хяналт тавих, судалгаа хийх, Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас тавигдсан улсын ахлах байцаагчийн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хуулийн хугацаанд хангуулж, төсвийн сахилга  батыг дээшлүүлэх зорилгоор Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба, аймгийн Прокурорын газартай хамран  ажиллах  "Санамж бичиг"-ийг байгууллаа.

                          

Санхүүгийн хяналт, Аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн аваха хугацаа 2021.01.01 - 2021.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
© Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2021 онд 924 иргэн 16709 удаа, 2020 онд 9856 иргэн 54157 удаа үзсэн байна