logo
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

2020 оны шалгалт-Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн Хархорин салбарын 2018, 2019 онуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтын товч танилцуулга

         Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдтай байгуулсан аймгийн Засаг даргын гэрээ, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020 онд хийгдэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн Хархорин салбарын 2018, 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт явуулахад анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу 1432,6 мянган төгрөг, илүү төлсөн НДШимтгэл 42,2 мянган төгрөг, ХХОАТатвар суутгаагүй орхигдуулсан 40,0 мянган төгрөг, зориулалт бусаар зарцуулсан 6804,4 мянган төгрөг, нийтдээ 8319,2 мянган төгрөгийн зөрчил илэрлээ. Илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар 5 заалт бүхий улсын байцаагчийн албан шаардлага өглөө.

Санхүүгийн хяналт, Аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн аваха хугацаа 2020.01.01 - 2020.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
© Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2021 онд 192 иргэн 3291 удаа, 2020 онд 9856 иргэн 54157 удаа үзсэн байна