logo
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

2020 оны шалгалт-Мал эмнэлгийн газрын 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдсэн товч танилцуулга

Мал эмнэлгийн газрын 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхэд шалгалтаар 10306,2 мянган төгрөгийн зориулалт бус зарцуулалт, анхан шатны баримт дутуу 1394,4 мянган төгрөг, албан тушаалтнуудад нэгжний мөнгө олгосон 575,0 мянган төгрөг, цалин, ээлжийн амралт давхардуулсан 433,7 мянган төгрөг, илүү олгосон цалин 144,0 мянган төгрөг, хууль зөрчиж олгосон нэмэгдэл хөлс 7792,4 мянган төгрөгийн нийт 20645,7 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж, цалин, ээлжийн амралт давхардуулсан 433,7 мянган төгрөг, цалин илүү олгосон 144,0 мянган төгрөг, хууль зөрчиж олгосон нэмэгдэл хөлс 7792,4 мянган төгрөг, нийт 8370,1 мянган төгрөгийг төлүүлэхээр улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоолоо.

Санхүүгийн хяналт, Аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн аваха хугацаа 2020.01.01 - 2020.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
© Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2021 онд 192 иргэн 3286 удаа, 2020 онд 9856 иргэн 54157 удаа үзсэн байна