logo
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

Үнэ цэнэ

Үнэт зүйл:

-       Ухамсар: Өөрийн үүрэг, хариуцлагыг бүрэн ухамсарлах чадвар

-       Мэдрэмж: Асуудалд мэдрэмжтэй хандах чадвар

-       Итгэл үнэмшил: Нэгэн зорилго, итгэл үнэмшлийн дор нэг баг болон хамтран ажиллах чадвар

-       Ёс зүй: Хувийн болон албаны ёс зүйг өндөрт өргөх чадвар

-       Бүтээмж: Тоо бус чанар, үр нөлөөнд чиглэсэн төлөвлөт хийж, гүйцэтгэх чадвар

-       Тасралтгүй хөгжил: Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх, суралцах, хөрвөх чадвар

-       Үнэ цэнэтэй хүний нөөц: Дээрх шинжүүдийг агуулсан  тогтовор суурьшил бүхий мэргэжилтэнүүд

Ёс зүй ба Зарчим:

-       Шударга байх: Шударга байдал нь итгэлийг бий болгоно.

-       Бодитой байх: Холбогдох нөхцөл байдлыг тэнцвэртэй үнэлэнэ.

-       Нууцыг хадгалах: Олж асан мэдээлэлд хүндэлтгэлтэй хандах.

-       Ур чадартай байх: Мэдлэг, ур чавдар, тушлага

Санхүүгийн хяналт, Аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн аваха хугацаа 2022.01.01 - 2022.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2022 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2022 онд 137 иргэн 5771 удаа, 2021 онд 9632 иргэн 55718 удаа үзсэн байна