АРХИДАЛТГҮЙ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГАТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА АЯН

АРХИДАЛТГҮЙ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГАТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ

БАЙГУУЛЛАГА АЯНЫ ХҮРЭЭНД

 

“Архидалтгүй, нийгмийн хариуцлагатай аж ахуйн нэгж байгууллага” аяны туг дэвтрийг 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр хүлээн авч 7 хоногийн хугацаанд дараах ажлуудыг зохион байгууллаа.


           

          1. Тус аяны хүрээнд байгууллагаас зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг батлав.