logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА


Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад харьяалагддаг 199 байгууллагын 2021 оны 1-3 дугаар улиралд шилэн дансны мэдээ тайланг хуулийн хугацаанд байршуулсан байдал, шилэн дансны системд улирлын мэдээг илгээсэн байдал болон 8 төрлийн мэдээллийн чанар, үнэн зөв байдалд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Дээрх байгууллагууд 3 дугаар улирлын байдлаар нийт 22096 мэдээлэл байршуулах ёстойгоос 20144 мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулж, 1781 мэдээллийг хугацаа хоцроож байршуулсан бол 171 мэдээллийг байршуулаагүй, улирлын тайлан мэдээг 54 байгууллага хугацаа хоцроож илгээсэн, 10 байгууллага огт илгээгээгүй байна.

 Хуулийн хугацаанд мэдээлэл байршуулалт болон мэдээ илгээлтийн хувийг хүснэгтээр  харуулав.

Төрөл

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

Мэдээлэл байршуулалт

93,2%

99,2%

91,2%

Мэдээ илгээлт

75,7%

86,4%

93,9%

                 Мэдээллийн чанарын үнэлгээ

Мэдээллийн төрөл

Биелэлтийн хувь

Байгууллагын мэдээлэл үнэн зөв эсэх

56,8%

Батлагдсан төсөв байршуулалт

74,5%

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

70,5%

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаягийг хуулийн хугацаанд үнэн зөв байршуулсан байдал

 

 

45,0%

Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт

90,4%

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдлийг хавсаргасан  байдал

 

 

53,7%

Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээг тендер зарлаж, сонгон шалгаруулсан бол шалгаруулалтын ерөнхий мэдээллийг хуулийн хугацаанд үнэн зөв байршуулсан байдал

 

 

 

68,0%

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

 

39,2%

 

Шилэн дансны үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлүүдийг арилгуулахаар 1 дүгээр улиралд Өв Эко мийт ХХК-д 4 заалт бүхий, сумдын төсөвт байгууллага, орон нутгийн өмчит байгууллагуудад 7 заалт бүхий, 2 дугаар улиралд сумдын төсөвт байгууллага, орон нутгийн өмчит байгууллагуудад 6 заалт бүхий албан шаардлагыг хүргүүлж биелэлт 3 дугаар улирлын байдлаар 45,1 хувьтай байна.

 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2022.01.01 - 2022.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2022 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 3 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2022 онд 2440 иргэн 40398 удаа, 2021 онд 9632 иргэн 55718 удаа үзсэн байна