logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Нарийнтээл сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхэд  санхүүгийн баримтыг дутуу бүрдүүлсэн, сангийн үйл ажиллагаанд тавих ханалтын зөвлөлийн хяналт хангалтгүй, сангийн бүх үйл ажиллагааг зөвхөн санхүүгийн албаны дарга, сан хариуцсан мэргэжилтэнд даалгаж орхисон, зээлийн хугацаа хэтрэлт өндөр байгаа зэрэг зөрчил илэрч байгаа нь төсөл сонгон шалгаруулалтыг анхнаасаа чанаргүй хийдэг, төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавьдаггүй, төсөл хэрэгжүүлэгч нартай эргэх холбоогүй ажилладаг хариуцсан мэргэжилтэн, болон санхүүгийн албаны дарга нарын ажлын ачаалал хэт ихэдсэн зэргээс үүдэлтэй байна гэж үзлээ. Иймд цаашид төсөл сонгон шалгаруулалтад тавих нөхцөл, шаардлагыг оновчтой болгох, чанартай, үр дүнтэй төслүүдийг санхүүжүүлэх, төсөл хэрэгжүүлэгчидтэй байнгын эргэх холбоотой ажиллах, тэдний бизнесээ авч явах, аж ахуй эрхлэх мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалтуудад хамруулах, сургалтыг зохион байгуулах бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулах зах зээлийг олж өгөх, хооронд нь холбох зэрэг дэмжлэг үзүүлэх ажлуудыг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хийж хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх, хяналтын зөвлөл улирал бүр зээлийн эргэн төлөлтөд хяналт тавьж, тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах шаардлагатай гэж үзэн зөрчлийг арилгах улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хүргүүллээ.

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2022.01.01 - 2022.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2022 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 3 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2022 онд 2440 иргэн 40442 удаа, 2021 онд 9632 иргэн 55718 удаа үзсэн байна