logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

тӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

 Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагагуудын 2021 оны 1 дүгээр улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхэд шалгалтаар 285 мэдээллийг хугацаа хоцроож, 215 мэдээллийг байршуулаагүй, улирлын тайлан мэдээг 14 байгууллага хугацаа хоцроож илгээсэн, 29 байгууллага огт илгээгүй, байгууллагын удирдлага, нятлан бодогчийн мэдээллийг шинэчлээгүй 85 байгууллага, 2021 оны байгууллагын батлагдсан төсөвийг байршуулаагүй 16 байгууллага, хангалтгүй байршуулсан 27 байгууллага, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг алдаатай байршуулсан 23 байгууллага, огт байршуулаагүй 35 байгууллага, таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр хаягийг дутуу байршуулсан 39 байгууллага, алдаатай байршуулсан 21 байгууллага,  мэдээлэл байршуулаагүй 32 байгууллага зэрэг зөрчлүүд илэрч, илэрсэн зөрчлүүдийг арилгуулахаар сумдын Засаг дарга, Санхүү албаны дарга, төсвийн шууд захирагчид нарт илэрсэн зөрчлийг танилцуулан, улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хүргүүллээ.

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2022.01.01 - 2022.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2022 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 3 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2022 онд 2440 иргэн 40376 удаа, 2021 онд 9632 иргэн 55718 удаа үзсэн байна