logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

2020 он шалгалт-Арвайхээр сумын нэгдүгээр цэцэрлэгийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдсэн шалгалтын товч танилцуулга

        Арвайхээр сумын нэгдүгээр цэцэрлэгийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд  Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад хууль, удирдах дээд байгууллагуудын тогтоол, шийдвэр, заавар журмуудын хэрэгжилтийг шалгаж, үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллалаа.

         Шалгалт явуулахдаа санхүүгийн баримтыг банкны хуулга болон анхан шатны баримтууд, тайлан тооцоо бодсон актуудтай тулган баталгаажуулах, асууж тодруулах хэлбэрээр явууллаа.Шалгалтаар анхан шатны баримттай холбоотой 19089,5 мянган төгрөгийн, цалин хөлс, НДШ-тэй холбоотой нийт  5685,6  мянган төгрөгийн, хүүхдийн хоолны нормативт зардлаас 1018,0 мянган төгрөгийг хэтрүүлэн зарцуулсан,  зориулалт бусаар зарцуулсан 2070,6 мянган төгрөг, хүнсний орлого дутуу авсан 34,3 мянган төгрөг төгрөгийн нийт 27898,0 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж, зориулалт бусаар зарцуулсан 1674,6 мянган төгрөгийг төлүүлэхээр улсын ахлах байцаагчийн 1 акт, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, цаашид давтан гаргахгүй байхаар 8 заалт бүхий 1 албан шаардлага хүргүүллээ.

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2022.01.01 - 2022.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2022 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 3 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2022 онд 2440 иргэн 40415 удаа, 2021 онд 9632 иргэн 55718 удаа үзсэн байна