logo
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

2020 оны шалгалт-Төгрөг сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдсэн шалгалтын товч танилцуулга

Төгрөг сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхэд шалгалтаар илүү олгосон цалин 313.4 мянган төгрөг,  анхан шатны баримттай холбоотой 1275,0 мянган төгрөг, зориулалт бус зарцуулалттай холбоотой 885,7 мянган төгрөг, хоолны зардлын дундаж нормативт зардлыг дотуур байр 3223,7 мянган төгрөгөөр илүү зарцуулсан, үдийн цай 246,5 мянган төгрөгөөр дутуу зарцуулсан, дотуур байрны хүүхдийн хоолны материалыг 7157,3 мянган төгрөгөөр, үдийн цайны материалыг 4085,2 мянган төгрөгөөр дутагдуулсан нийтдээ 21272,1 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч, илүү олгосон цалин 313,4 мянган төгрөг, хүүхдийн хоолны материалыг дутагдуулсан 11242,5 / 7157,3+4085,2/ мянган төгрөгийг төлүүлэхээр улсын ахлах байцаагчийн 2 акт тогтоон, 3470,2 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар улсын байцаагчийн албан шаардлага өгч 6 заалт бүхий зөвлөмж өглөө.

Санхүүгийн хяналт, Аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн аваха хугацаа 2021.01.01 - 2021.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
© Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2021 онд 420 иргэн 10678 удаа, 2020 онд 9856 иргэн 54157 удаа үзсэн байна