logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

2020 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1.    Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн баталсан 29/05 тоот удирдамжийн дагуу Есөн-Зүйл сумын ЕБСургуулийн  2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн.

2.    Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ний өдрийн баталсан 29/06 тоот удирдамжийн дагуу Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 2018, 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн.

3.    Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн баталсан 29/07 тоот удирдамжийн дагуу Мал эмнэлгийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн.

4.    Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 08-ний өдрийн баталсан 29/08 тоот удирдамжийн дагуу Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн Хархорин  салбарын 2018, 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн.

Байгууллагын нэр

Хяналт шалгалтын танилцуулгын огноо, дугаар

Танилцуулгын заалтын тоо

актын, огноо, дугаар, дүн

албан шаардлагын тоо, огноо, дугаар, дүн

1

Есөн-Зүйл сумын ЕБСургууль

2020.05.08

29/06

5 заалттай

2020.05.12,

29/02/06,

749,3  мянган төгрөг,

2020.05.08,

29/03/04/04

3 заалт

2

Хүнс хөдөө аж ахуйн газар

2020.05.18

29/07

2 заалттай

2020.05.18, 29/02/07,

 681,6 мянган төгрөг

2020.05.18, 29/06/07/05

6 заалттай.

3

Аймгийн мал эмнэлгийн газар

2020.05.04

29/08

8 заалттай

2020.05.21,

29/02/08,

7792.4 мянган төгрөг

Албан шаардлага гараагүй.

3

Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн Хархорин  салбар

2020.05.08.

29/08

8 заалттай

Акт гараагүй.

2020.05.21

29/04/06/06

6 заалттай.

 

5.    Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн хуралдаанд 2019 оны жилийн эцсийн шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын мэдээг 2020.05.14-нд танилцуулсан.

6.    Төрийн албаны салбар зөвлөлд албаны ёс зүйн мэдээллийг 2020.05.05-нд хүргүүлсэн.

7.    Улсын Ерөнхий Прокурорын удирдамжийн дагуу Хархорин сум дахь сум дундын прокурорын газраас ирүүлсэн 1/411 дугаартай албан бичгийн дагуу Хархорин сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс-423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид ял эдэлж байгаа “Хоригдлын хөдөлмөр эрхлэлт, хоригдлын хөдөлмөрийн хөлс олголт хууль, журмын дагуу явагдаж буй эсэх-ийг шалгах шалгалтад Хоригдлын хөдөлмөрийн хөлсний үнэлгээ суутгалын хувь хэмжээг тогтоосон журмын дагуу суутгаж байгаа эсэх-ийг шалгахад мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллах хүсэлт тавьсны дагуу Аудитор, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч  Б.Чанцалдуламыг Хархорин суманд 2020.05.20-оос 2020.05.22-ний өдрийг дуустал 2 хоногын хугацаанд томилолтоор ажиллуулж байна.

 

 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2022.01.01 - 2022.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2022 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 3 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2022 онд 3777 иргэн 51500 удаа, 2021 онд 9632 иргэн 55718 удаа үзсэн байна