1-р улирлын тайлан

2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран Зүүнбаян-Улаан, Бат-Өлзий, Хархорин, Бүрд, Есөнзүйл, Баян-Өндөр сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2017, 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж сум хөгжүүлэх сангаас зээл авч зээлээ эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу төлөөгүй явцын хугацаа хэтрэлттэй 115 иргэний 139342,3 мянган төгрөгийг төлүүлж, зээлийн төлөлтийг хэвийн болгох, Зүүнбаян-Улаан суманд хяналт шалтгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан зогсоох, түүний шалтгаан нөхцөлийг арилгах талаар холбогдох байгууллага, аж ахуй нэгж, албан тушаалтанд шаардлага тавьж хугацаатай үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг хангуулахаар 10 заалт бүхий улсын ахлах байцаагчийн албан шаардлагыг тус тус өглөө.

Нийгмийн халамжийн сангийн 2017, 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ны байдлаарх санхүүгийн тайланд  илүү тайлагнасан 12746,0 мянган төгрөгийн өглөгийг данснаас хасч, санхүүгийн тайланг залруулах, зөрчил гаргасан мэргэжилтнүүдэд хуулийн дагуу хариуцлага тооцох, хоёр иргэнд илүү олгосон улирал тутамд олгодог байнгын асаргааны 120,0 мянган төгрөгийг  дараа улирлын олголтоос суутган тооцох, 1 иргэнд олгосон улирал тутамд олгодог байнгын асаргааны 70,0 мянган төгрөгийг халамжийн санд буцаан төлүүлэх улсын байцаагчийн албан шаардлагыг  өглөө.

Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 0 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 4 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 0 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 2167 иргэн 41876 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна