logo
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

2021 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1.    2021 оны 07 дугаар сарын 19-ны өдрийн 29/16 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагуудын 2021 оны хоёрдугаар улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат, аудитор Д.Буяндэлгэр нар хяналт шалгалтыг хийж, 29/15 дугаартай танилцуулга, 29/04/13 дугаартай 6 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага өгсөн.

2.    2021 оны 07 дугаар сарын 19-ны өдрийн 29/14 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Нарийнтээл сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Б.Чанцалдулам хяналт шалгалтыг хийж, 29/16 дугаартай танилцуулга, 29/07/14 дугаартай 3 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага өгсөн.

3.    2021 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн 29/17 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Баруунбаян-Улаан сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат хяналт шалгалтыг хийж, 29/17 дугаартай танилцуулга, 29/04/15 дугаартай 5 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага өгч, 29/04/09 дугаартай 1 заалт бүхий 1231,1 мянган төгрөгийн актыг тогтоосон.

4.    2021 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 29/18 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Хужирт сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат, аудитор Д.Буяндэлгэр нар хийж гүйцэтгэж байна.

5.    2021 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 29/19 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Баруунбаян-Улаан сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат хийж гүйцэтгэж байна.

6.    2021 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 29/20 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Уянга сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Б.Чанцалдулам хийж гүйцэтгэж байна.

7.    2021 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 29/21 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Уянга сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Н.Лхамдолгор хийж гүйцэтгэж байна.

8.    2021 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр бясалгалын багш Г.Эрхбаярыг урьж албан хаагчдаа “Бясалгалын ач тус” сэдэвт сургалтад хамруулсан.

9.    Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралаас байгуулсан ажлын хэсэгт албаны дарга М.Эрдэнэчулуун орж олон нийтийн цагдаагийн 2020 оны урамшуулалд хяналт шалгалт хийгдэж байна.

10. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, танилцуулга сургалтад албаны дарга хамрагдсан.

Санхүүгийн хяналт, Аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн аваха хугацаа 2021.01.01 - 2021.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2021 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 4 1 3 75%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 3 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 2 1 1 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2021 онд 8322 иргэн 49505 удаа, 2020 онд 9856 иргэн 54157 удаа үзсэн байна