Нарны дөш ӨЭМТөвийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, аймгийн Засаг даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр баталсан 29/14 тоот удирдамжийн дагуу Арвайхээр сумын Нарны дөш өрхийн Эрүүл мэндийн төв ББНөхөрлөлийн 2022 оны санхүүжилт, үйл ажиллагааны зардлын төлөвлөлт, түүний зарцуулалтын байдал, худалдан авалтыг сонгон шалгаруулалт, үр дүн, өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт хамгаалалт, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт, цалин хөлс, хүүхдийн хоолны норм норматив, санхүүгийн тайлан гаргалтын байдлыг шалгаж санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллалаа.

Шалгалтаар ээлжийн амралтын мэдэгдлийг албан хаагч бүрээр бичдэггүй, ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчидтай эцсийн тооцоо хийдэггүй, ХХОАТатварын хөнгөлөлтийг буруу тооцсон, цагийн балансыг буруу гаргадаг, Төрийн алба хаасан хугацааны болон орон нутгийн нэмэгдэл олгосон, өрхийн ЭМТөвийн дарга өөртөө хамааралтай шийдвэр гаргасан, шатахуун, эм болон бусад холбогдох бараа материалын тайланг нэр төрлөөр нь дэлгэрэнгүй гаргаагүй, төлбөрийн и-баримтыг хавсаргаагүй, бэлэн мөнгөний болон тушаалаар хөрөнгө зарцуулахдаа холбогдох нотлох баримтуудыг хавсаргаагүй, бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан гаргаагүй, санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг хийдэггүй зэрэг төлбөрийн и-баримттай холбоотой 24,654,200 (хорин дөрвөн сая зургаан зуун тавин дөрвөн мянга хоёр зуу) төгрөг, анхан шатны баримттай холбоотой 11,251,200 (арван нэгэн сая хоёр зуун тавин нэг мянга хоёр зуу) төгрөг, нийт 35,905,400 (гучин таван сая есөн зуун таван мянга дөрвөн зуу) төгрөгийн зөрчлийг илрүүлж, цаашид зөрчлөө арилган ажиллахыг анхааруулж, 10 заалт бүхий зөвлөмж өгсөн.

Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 1 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 2 2 29%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 5 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Бид хамтдаа үнэ цэнийг бүтээнэ
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот
Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 2859 иргэн 53645 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна