Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын танилцуулга

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны даргын 2022 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр баталсан 29/13 тоот удирдамжийн дагуу аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа, захиран зарцуулалт, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлтийн байдал санхүүгийн мэдээллийн үнэн зөв, цаг хугацаандаа бэлтгэгдэх байдалд хяналт шалгалтыг хийж, үнэлэлт дүгнэлт өглөө. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүгийн үйл ажиллагаа, худалдан авах ажиллагаа, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа боловч, сумдаас ирсэн саналд байхгүй, эрэмбэлэгдээгүй ажлуудыг санхүүжүүлсэн, тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүд ашиг сонирхлын зөрчилгүй мэдэгдлийг бүрэн гүйцэд гаргадаггүй, мэдэгдлээ удирдах дээд албан тушаалтнаар баталгаажуулдаггүй, үнэлгээний хороонд ажиллаж байгаа гишүүд үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлгийг бүрэн гүйцэд гаргаагүй, тендерийн нээлтийн тэмдэглэлд үнэлгээний хорооны гишүүдийн гарын үсэг дутуу, тендерт оролцсон аж ахуй нэгжид мэдэгдлийг бүрэн гүйцэд өгөөгүй, сангийн хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулсан, 2021 онд техник хяналтын зардал гараагүй нь хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрт гүйцэтгэлийн явцад захиалагч талаас хяналтыг бүрэн хэрэгжүүлээгүй зэрэг нь Төсвийн тухай, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журам, Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам болон бусад хууль тогтоомж, журам зааврыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллаагүйтэй холбоотой байна.

Энэ удаагийн шалгалтаар төсвийн хөрөнгийг үргүй зарцуулсан 364,8 мянган төгрөгийн зөрчил илэрлээ. Зориулалт бус зарцуулалтад Төрийн аудитын газар албан шаардлага өгөгдсөн тул давхардуулж арга хэмжээ тооцоогүй.

Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 1 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 1 17%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 1 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 1 1 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 1 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 3 1 20%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 1 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 1 1 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 1 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 1 13%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 1 20%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 1487 иргэн 34417 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна