Өлзийт сумын Сум хөгжүүлэх сан, Эрсдэлээс хамгаалах сангуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын танилцуулга

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн баталсан 29/04 тоот удирдамжийн дагуу Өлзийт сумын Сум хөгжүүлэх сан, Эрсдэлээс хамгаалах сангийн 2021 оны санхүүжилт, үйл ажиллагааны зардлын төлөвлөлт, түүний зарцуулалтын байдал, төсөл хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалт, үр дүн, зээлийн эргэн төлөлт, ашиглалт, өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт хамгаалалт, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт, санхүүгийн тайлан гаргалтын байдлыг шалгаж санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт өглөө.

Шалгалтаар Эрсдэлээс хамгаалах санд хуулбарласан нэхэмжлэх, зарлагын баримт хавсаргасан 22121,5 мянган төгрөг, зориулалт бусаар зарцуулсан 2872,5 мянган төгрөг, бараа материалын тайланд 21127,0 мянган төгрөгийн өвс тэжээл, бактержуулсан будаа, овъёос, халдвар хамгааллын хэрэгслийг орлого авч, зарцуулаагүй, андуурсан гүйлгээ 128,5 мянган төгрөгийг жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд орлого, зарлагаар нэмэгдүүлж, тайланг буруу гаргасан, нийт 46249,5 мянган төгрөгийн сум хөгжүүлэх санд зээлийн гэрээ бүрэн дуусгавар болсон 4 зээлдэгчийн 7618,9 мянган төгрөг, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлээ төлөөгүй 7 зээлдэгчийн 12284,9 мянган төгрөг, анхан шатны баримттай холбоотой 240,5 мянган төгрөг, мянган төгрөг, оны эхний зээлийн авлага 60030,0 мянган төгрөгөөр хий илүү, зээлийн хүүгийн авлага 2999,5 мянган төгрөгөөр дутуу, тайлант хугацааны орлогыг үр дүнгийн тайланд хүүгийн орлогыг 2522,9 мянган төгрөгөөр илүү тайлагнасан, нийт 85696,7 мянган төгрөгийн зөрчлийг илрүүлж, шалгалтын хугацаанд жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг үнэн зөв гаргуулж, явцын хугацаа хэтрэлттэй 4 зээлдэгчийн 4921,0 мянган төгрөг, гэрээ бүрэн дуусгавар болсон 1 зээлдэгчийн зээл төлөлтөөс 300,0 мянган төгрөгийг харилцахад тушаалгах арга хэмжээ авч, гэрээний хугацаа бүрэн дуусгавар болсон 4 зээлдэгчийн 7318,9 мянган төгрөгийг төлж барагдуулах, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлээ төлөөгүй 4 зээлдэгчийн 7381,8 мянган төгрөгийг төлүүлж хэвийн төлөлттэй болгуулахаар улсын байцаагчийн албан шаардлага өглөө.

Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 1 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 2 2 29%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 5 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Бид хамтдаа үнэ цэнийг бүтээнэ
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот
Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 2831 иргэн 53594 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна