Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай товч мэдээлэл

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 29/02 тоот удирдамжийн дагуу Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн 2022 оны санхүүжилт, үйл ажиллагааны зардлын төлөвлөлт, түүний зарцуулалтын байдал, төсөл хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалт, үр дүн, зээлийн эргэн төлөлт, ашиглалт, өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт хамгаалалт, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт, санхүүгийн тайлан гаргалтын байдлыг шалгаж санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллалаа.

Шалгалтаар Тухайн байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа тасралтгүй явагдаж, санхүүгийн тайлан баланс, ажил гүйлгээний мэдээ тайланг хуулийн хугацаанд гаргаж хэвшсэн боловч анхан шатны баримтыг дутуу бүрдүүлдэг, өөрийн орлогыг тайланд тусгадаггүй, кассын болон шатахууны тайлан гаргаагүй, нягтлан бодогч багш нарын цалингийн нэмэгдлүүдийг сургалтын менежрүүдийн гаргасан цагын балансаас зөрүүтэй бодож дараа сард нөхөж олгодог, бичиг хэргийн ажилтан боловсон хүчинтэй холбоотой Б тушаал, үйл ажиллагаатай холбоотой А тушаалуудыг хольж гаргадаг зэрэг зөрчлүүд нь санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналт сул, санхүүгийн үйл ажиллагаа хангалттай хэмжээнд нээлттэй ил тод биш, санхүүгийн ажилтнуудын ажлын хариуцлага сул, баримтын эмх цэгц муу, нярав ажилдаа хайнга хандсан, багш нар цагийн тооцоотой танилцаж гарын үсэг зурж байгаа боловч өөрийн цагийн тооцоо болон, нэмэгдлийн хувийг үнэн зөв эсэхийг хяналгүйгээр гарын үсэг зурдаг, тушаалын хавсралтыг буруу боловсруулдаг, ажилчид өөрийн цалинд хяналт тавьдаггүй зэргээс үүдэлтэй гэж үзлээ. Иймд цаашид санхүүгийн ажилтнуудын ажлын хариуцлагыг сайжруулах, анхан шатны баримт бүрдүүлэлтэд онцгой анхаарах, түүнд тавих шат дараалсан хяналтыг сайжруулах, холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авч, санхүүгийн мэдлэгээ дээшлүүлэх шаардлагатай гэж үзлээ.

Энэ удаагийн шалгалтаар  илүү олгосон цалин 787,023 (долоон зуун наян долоон мянга хорин гурав) төгрөг, дутуу олгосон цалин 65,000 (жаран таван мянга) төгрөг, анхан шатны баримттай холбоотой 4,777,000 (дөрвөн сая долоон зуун далан долоон мянга) төгрөг, зэрэг нийт 5,629,023 (таван сая зургаан зуун хорин есөн мянга хорин гурав) төгрөгийн зөрчил илэрч, илүү олгосон цалин 787,023 (долоон зуун наян долоон мянга хорин гурав) төгрөгийг төлүүлэх, дутуу олгосон 65,000 (жаран таван мянга) төгрөгийг нөхөж олгох улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоон, илэрсэн зөрчлүүдийг арилгуулахаар улсын байцаагчийн 6 заалт бүхий  албан шаардлагыг хүргүүллээ.

Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 0 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 4 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 0 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 2167 иргэн 41918 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна