logo
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

2021 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1.    2021 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 29/18 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Хужирт сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат, аудитор Д.Буяндэлгэр нар хяналт шалгалтыг хийж, 29/18 дугаартай танилцуулга, 29/04/16 дугаартай 6 заалт бүхий албан шаардлага өгч, 29/01/10 дугаартай 2 заалт бүхий 87,9 мянган төгрөгийн актыг тогтоосон.

2.    2021 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 29/19 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Баруунбаян-Улаан сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат хяналт шалгалтыг хийж, 29/20 дугаартай танилцуулга, 29/04/17 дугаартай 3 заалт бүхий албан шаардлага өгсөн.

3.    2021 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 29/20 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Уянга сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Б.Чанцалдулам хяналт шалгалтыг хийж, 29/21 дугаартай танилцуулга, 29/07/18 дугаартай 1 заалт бүхий албан шаардлага өгсөн.

4.    Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас байгуулсан ажлын хэсэгт албаны дарга М.Эрдэнэчулуун орж, Олон нийтийн цагдаагийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж, 29/19 дугаартай танилцуулга гарж аймгийн ИТТХуралд танилцуулсан.

5.    2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 29/22 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Хархорин сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Б.Чанцалдулам, Ч.Буянбат нар хийж гүйцэтгэж байна.

6.    2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 29/23 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Хархорин сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Н.Лхамдолгор, аудитор Д.Буяндэлгэр нар хийж гүйцэтгэж байна.

7.    2021 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн 29/24 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад харьяалагддаг байгууллагуудын Шилэн дансны 2021 оны 3 дугаар улирлын үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат, аудитор Д.Буяндэлгэр, С.Бишрэл нар хийж гүйцэтгэж байна.

8.    2021 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр Архивын ерөнхий газраас “Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хийлгэх журам” сургалтад албан дарга М.Эрдэнэчулуун, аудитор Д.Буяндэлгэр нар хамрагдсан.

9.    Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн хугацаа хэтрэлт, түүний шийдвэрлэлтийн асуудлыг 2021 оны 10 дугаар сарын 18-нд аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, хэлэлцүүлсэн.

Санхүүгийн хяналт, Аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн аваха хугацаа 2021.01.01 - 2021.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2021 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 4 1 3 75%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 3 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 2 1 1 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2021 онд 8322 иргэн 49516 удаа, 2020 онд 9856 иргэн 54157 удаа үзсэн байна