Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Хүний нөөц

 

Овог нэр

Албан тушаал

Ажлын  утас

Гар утас

Цахим шуудангийн хаяг

1

Л.Хатанбаатар

Дарга

70324171

99108995

Khatna_L@yahoo.com

2

М.Эрдэнэчулуун

Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч

70322625

99085056

Eegii0523@yahoo.com

3

Б.Чанцалдулам

Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч

70322625

89558008

bchantsaa@yahoo.com

4

Н.Лхамдолгор

Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч

70322625

99323975

89551530

Lkamaa.89@gmail.com

5

С.Дуламжаргал

Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч

70322625

99001669

Sdulamjargal22@gmail.com

6

Ц.Цолмонтуяа

Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч

70322625

99018219

Tsoomoo0719@yahoo.com

7

Ч.Буянбат

Аудитор

70322625

99323284

90081988

Buya_3001@yahoo.com

8

Ш.Нямтамжид

Архив бичиг хэргийн ажилтан

70322625

88044945

 sh.naymtamjid@gmail.com

9

Б.Тогтохдорж

Жолооч

70322625

91029393

 

10

Н.Алтанганаа

Нягтлан бодогч

70322162

91000193