logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Хүний нөөц

Албан тушаал

Нэр

Эзэмшсэн мэргэжил

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал

Ажилласан байдал

Ажилласан жил /2021.1.4 А Тушаал/

Нийт

Улсад

1

Албаны дарга

М.Эрдэнэчулуун

 Бакалавр: Эдийн засаг- Математик загварчлал ,                                   Магистр: Бизнесийн удирдлага

Мэргэшсэн нягтлан бодогч, Багшлах мэргэжил олгох, Төрийн байгууллагын стратеги төлөвлөлт хийх арга зүй,                Монгол Улсын хөгжлийн бодлого: төлөвлөлт, хэрэгжилт, үнэлгээ, Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх сургалт

                                                                                                2003.10.10-2004.08.31 Sky-трейд ХХК-д ээлжийн кассчин
2004.09.08-2005.09.09  Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийн Баянхонгор дахь салбар сургуульд Эдийн засаг, математикийн багш
2005.09.12-2005.10.24 Өв. Нарийнтээл сумын ЕБСургууль математикийн багш
2005.10.24-2006.09.07  Хаан банк Нарийнтээл сумын тооцооны төвд Нягтлан бодогч
2006.09.27-2010.03.21 Хаан банк Нарийнтээл сумын тооцооны төвд Эдийн засагч
2010.03.21-2010.12.27 Хаан банк Өв салбарт Харилцагчийн зөвлөх
2011.07.01-2012.02.01 Хаан банк Өв салбарт Харилцагчийн зөвлөх
2012.02.01-2014.04.16 Өв. Мэргэжлийн хяналтын газарт Нягтлан бодогч
2014.04.16-2014.11.03 Мэргэжлийн хяналтын газарт Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч
2014.11.03-2017.01.04 Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч
2017.01.04-2019.08.09 Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч
2019.08.09-2020.05.29 Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч,  Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч
2020.05.29-оос Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагчаар ажиллаж байна.

13 жил 2 сар

10 жил 4 сар

2

Аудитор, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч

Н.Лхамдолгор

Баклавр: Бизнесийн удирдлага

Мэргэшсэн нягтлан бодогч

1999.07.19 Өв. Төгрөг сумын ЗДТГазарт төсөв санхүү хариуцсан түшмэл
2001.09.01-2001.11. Өв.Жагар Интернэйшинлт Нягтлан бодогч                                                                                                             2002.01-2011.04 Өв.Төгрөг сум ЗДТГазарт төрийн сангийн төлөөлөгч
2011.04-2012.01 Өв.Татварын хэлтэст Хураагч
2012.01-2014.11 Өв.Мэргэжлийн хяналтын газарт Санхүүгийн хяналт шалгалтын байцаагч                                                                  2014.11-2020.07.01 Өвөрхангай аймгийн Засаг даргийн дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын албанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч                                                  2020.07.01-ээс Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагчаар ажиллаж байна.

22 жил 8 сар

22 жил 5 сар

3

Аудитор, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч

С.Дуламжаргал

Баклавр:   Санхүүч, эдийн засагч Магистр: Бизнесийн удирдлага

Мэргэшсэн нягтлан бодогч

                                                                                                                        1995.01.02-1997.01.02 Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Нийгмийн даатгалын хэлтэст байцаагч
1997.01.20-2001.12.01 Өв. ЗДТГ Нийгмийн бодлогын хэлтэст ахлах мэргэжилтэн
2005.01.20-2017.10.20
Өв.Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэст байцаагч, ерөнхий нягтлан бодогч, үйлчилгээний тасгийн дарга
2017.10.20-2020.07.01 Өв. Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын албанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч                                                                                                  2020.07.01-ээс Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагчаар ажиллаж байна.

26 жил 7 сар

23 жил 1 сар

4

Аудитор, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын  байцаагч

Б.Чанцалдулам

Баклавр: Санхүүгийн удирдлага Магистр: Бизнесийн менежмент

Мэргэшсэн нягтлан бодогч

2005.02.28-2008.08.25 Өв. Биеийн тамир спортын хороонд Арга зүйч
2008.08.25-2010.01.04 Өв. Биеийн тамир спортын хороонд мэргэжилтэн
2009.12.31-2014.10.31 Өв.Мэргэжлийн хяналтын газарт Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч
2014.11.25- оос хойш Өв. Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын албанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчаар ажиллаж байна

24 жил 6 сар

18 жил 4 сар

5

Аудитор, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч

Ч.Буянбат

Баклавр: Санхүүгийн менежэр

"Татварын боловсрол-Японы туршлага Санхүү бүртгэл, Улсын секторын НББОУС,НББ ба Аудитын тухай хууль

2007.09.10-2016.01.04 Өв. Хужирт сум Эрүүл мэндийн төв Нягтлан бодогч
2016.01.04-2017.11.24 Өв. Хужирт ЗДТГазарт Нягтлан бодогч 2017.11.24-2018.09.21 Өв. Хужирт ЗДТГазарт Санхүү албаны дарга
2018.09.24-2018.12.31 Өв.Санхүүгйин хяналт аудитын албанд Аудитор
2018.12.31-ээс хойш Аудитор, Санхүүгийн хяналт шалгалтын удсын байцаагчаар ажиллаж байна.

13 жил 4 сар

13 жил 4 сар

6

Аудитор, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч

Ц.Цолмонтуяа

Баклавр: Нягтлан бодогч

Мэргэшсэн нягтлан бодогч

2013.04.25-2017.02.03 Өв. Гэр бүл хүний хөгжлийн төвд нягтлан бодогч
2017-оос хойш Аудитор, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчаар ажиллаж байна

7 жил 10 сар

7 жил 10 сар

7

Нягтлан бодогч

Н.Алтанганаа

Баклавр: Нягтлан бодогч

Мэргэшсэн нягтлан бодогч

2001.09.03-2002.03.01 Өв.Төгрөг ЗДТГазарт туслах нягтлан бодогч
2002.03.01-2002.05.03 Өв.Төгрөг ЗДТГазарт ерөнхий санхүүч
2002.05.03-2002.08.01 Өв.Төгрөг ЗДТГазарт туслах нягтлан бодогч
2002.08.01-2016.01.02 Өв.Төгрөг сум ЕБСургуульд нягтлан бодогч
2016.01.04-2018.12.31 Өв.Төгрөг ЗДТГазарт туслах нягтлан бодогч
2018.12.31-2019.04.01 Өв.Төгрөг сум ЕБСургуульд нягтлан бодогч
2019.04.01-ээс хойш Өв. Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын албанд нягтлан бодогчоор ажиллаж байна.

21 жил 5 сар

19 жил 3 сар

8

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Б.Пүрэвсүрэн

Баклавр: Нягтлан бодогч

 

2021.11.25-наас эхлэн Санхүүгийн хяналт,Аудитын албанд архив бичиг хэргийн ажилтнаар ажиллаж байна

1 сар

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2022.01.01 - 2022.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 0 1 17%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 152 иргэн 6312 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна