Баянгол сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай

    Санхүүгийн  хяналт, дотоод аудитын  албаны  даргын  үүргийг  түр орлон  гүйцэтгэгчийн  2023  оны  06  дугаар  сарын  09-ны  өдөр  баталсан  29/16  тоот удирдамжийн   дагуу  Баянгол сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2022 оны санхүүжилт, үйл ажиллагааны зардлын төлөвлөлт, түүний зарцуулалтын байдал, худалдан авалтыг сонгон шалгаруулалт, үр дүн, өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт хамгаалалт, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт, цалин хөлс, хүүхдийн хоолны норм норматив, санхүүгийн тайлан гаргалтын байдлыг шалгаж санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллалаа.

Шалгалтаар төсөв хөрөнгийг зарцуулахдаа холбогдох нотлох анхан шатны баримтуудыг бүрэн бүрдүүлж хэвшсэн, санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж байгаа боловч ээлжийн амралтын мэдэгдлийг албан хаагч бүрээр бичдэггүй, ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчидтай эцсийн тооцоо хийдэггүй, барилга байгууламж, тээврийн хэрэгслийн хувийн хэргийг бүрэн гүйцэд хөтлөөгүй, бараа материалын тайланг нэр төрлөөр нь дэлгэрэнгүй гаргаагүй, цалин илүү, дутуу олгосон, цалин тогтоосон Засгийн газрын тогтоолыг мөрдөж ажиллаагүй, эрсдэлд суурилсан дотоод хяналтын төлөвлөгөө гаргаагүй, удирдамж боловсруулан гаргаж дотоод хяналтыг хийдэггүй, нийт 1,839,730 (нэг сая найман зуун гучин есөн мянга долоон зуун гуч) төгрөгийн зөрчлийг илрүүлж, илүү олгосон цалин 273,603 (хоёр зуун далан гурван мянга зургаан зуун гурав) төгрөгийг төлүүлэх, дутуу олгосон цалин 1,431,307 (нэг сая дөрвөн зуун гучин нэгэн мянга гурван зуун долоо) төгрөгийг нөхөн олгуулахаар улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоон, 8 заалт бүхий зөвлөмж өглөө.

 

 

Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 0 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 4 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 0 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 2167 иргэн 41908 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна