logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Албаны төлөвлөгөө

                                                                                                                                                  БАТЛАВ.

                                                                                                                                                  ЗАСАГ ДАРГА                                        Г.ГАНБОЛД

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ

2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

д/д

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хугацаа

 

Хариуцах  нэгж

Арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин

Хүрэх үр дүн

0

1

2

3

4

5

НЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ

Зорилт 1. Хяналт шалгалтыг сургалт, хяналт шинжилгээний арга хэлбэртэй хослуулах хүрээнд санхүүгийн хяналтын чиглэлээр 36 обьектод хяналт шалгалт хийнэ.

Зорилт 1. Хяналт шалгалт

1.1

 

Санхүүгийн хяналтын чиглэлээр  төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээ болон байгууллагуудад  хяналт шалгалтыг хийх

 

36 төсөвт байгууллагуудад /аймгийн Төв номын сан, Музей, Орон нутгийн өмчийн газар, Хөгжимт драмын театр, Зооноз өвчин судлалын төв, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, Хайрхандулаан, Баруунбаян-Улаан, Баянгол сумдын ЗДТГазар, ЕБСургууль, СӨББайгууллага, Соёлын төв, Хужирт сумын ЗДТГазар, ЕБСургууль, 1, 2 дугаар цэцэрлэг, Соёлын төв, Уянга сумын 1, 2 дугаар ЕБСургууль, СӨББайгууллага, Соёлын төв, Зүүнбаян-Улаан сумын ЗДТГазар, ЕБСургууль, СӨББайгууллага, Соёлын төв, Эрүүл мэндийн төв, Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн ЕБСургууль, СӨББайгууллага, Эрүүл мэндийн төв/ хяналт шалгалт хийнэ.

 

 

 

 

 

 

Шалгалтад хамрагдсан байгууллагуудад илрэх зөрчил, дутагдал буурч, төсөв зориулалтын дагуу зарцуулагдсан байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 улирал

Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч, аудиторууд

 

 

Дотоод аудит болон санхүүгийн хяналт шалгалтын үр дүнд суурилан эрсдэлтэй аж ахуйн нэг байгууллагыг тодорхойлох

 

1-4 улирал

 

Зорилт 2. ТУСГАЙ ЗАХИАЛГЫГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дотоод үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалтыг сайжруулж, хяналтын үндсэн нэгжүүдэд дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг оновчтой болгож, чадавхыг сайжруулах хүрээнд 2 байгууллага, 3 санд шалгалт хийнэ.

 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 0 1 17%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 1 5 71%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 1 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 1 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 1 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 1 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 1 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 1846 иргэн 25113 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна