Хархорин сумын Эрдэнэзуу музейн 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай

    Аймгийн Засаг даргаар батлуулсан 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр баталсан 29/06 тоот удирдамжийн дагуу Хархорин сумын Эрдэнэзуу музейн 2023 оны  санхүүгийн  үйл ажиллагаанд  хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээТухайн байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа тасралтгүй явагдаж, санхүүгийн тайлан баланс, ажил гүйлгээний мэдээ тайланг хуулийн хугацаанд гаргаж байгаа боловч төсөв хөрөнгийг зарцуулахдаа анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу байхад зардлыг гаргадаг, захирлын цалинг шинэчлэн тогтоосон захирамжийг баримтад хавсаргаагүй, ээлжийн амралтын мэдэгдлийг буруу бичдэг, томилолт бодож олгохдоо томилолтын хуудсанд ирсэн буцсан тамга дутуу, олгохыг зөвшөөрч баталгаажуулалт хийгдээгүй, гарын үсэггүй, ажлын тайлан байхгүй байхад томилолтыг олгосон, бэлэн мөнгө олгохыг хүссэн өргөдөл дээр Засаг дарга олгохыг зөвшөөрсөн бичилтийг хийгээгүй байхад томилолт олгосон, шаардах хуудсыг байгууллагын даргын тамгаар баталгаажуулаагүй, хүчин төгөлдөр бус анхан шатны баримтаар бараа материалыг зарлагадсан, хагас болон бүтэн жилийн тооллогыг ор нэр төдий хийдэг, дотоод хяналтын журамгүй, ажлын төлөвлөгөөгөө баталгаажуулаагүй, дотоод хяналтын зураглал байхгүй, эрсдэлийг үнэлээгүй зэрэг зөрчлүүд илэрлээ.

Энэ удаагийн шалгалтаар дутуу олгосон цалин 437,044 (дөрвөн зуун гучин долоон мянга дөчин дөрөв) төгрөг, анхан шатны баримт дутуу 6,442,702 (зургаан сая дөрвөн зуун дөчин хоёр мянга долоон зуун хоёр) төгрөг, нийт 6,879,746 (зургаан сая найман зуун далан есөн мянга долоон зуун дөчин зургаа) төгрөгийн зөрчлийг илрүүлж, дутуу олгосон цалин 437,044 (дөрвөн зуун гучин долоон мянга дөчин дөрөв) төгрөгийг нөхөн олгуулахаар улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоож 6 заалт бүхий зөвлөмж өгч ажиллалаа.


Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 1 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 2 2 29%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 5 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Бид хамтдаа үнэ цэнийг бүтээнэ
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот
Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 2859 иргэн 53649 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна