logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 6 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

   - 2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 29/15 тоот албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан “Арвайхээр сумын 4 дүгээр сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу шалгалт хийгдэж, шалгалтын дүн, танилцуулгыг гаргав.

- 2023 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн 29/16 тоот албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан Баянгол сумын ЕБС, СӨББ, ЭМТөвийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийгдэж, шалгалтын дүн танилцуулгыг гаргав.

- 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 29/17 тоот албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан Өлзийт сумын ОНХСангийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай удирдамжийн дагуу шалгалт хийгдэж байна. 

- 2023 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 29/18 тоот албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан Өлзийт сумын ЕБС, СӨББ, ЭМТ-ийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийгдэж байна.

- Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулдаг 7:4:10 сургалтанд албаны нийт албан хаагчид 4 удаа хамрагдлаа.

-  2023 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр Авлигын эсрэг гэмт хэрэг сургалтанд тус албаны 5 аудитор, улсын байцаагч  нар хамрагдав.

 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 5252 иргэн 48692 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна