logo
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТ


         Тус албанд 2020 оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар нийт 6 өргөдөл, гомдол ирсэн. Эдгээр өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн хариуг холбогдох хүмүүст нь албан бичгээр хүргүүлж, утсаар мэдэгдсэн. Ирсэн өргөдөл, гомдлын төрлөөр нь авч үзвэл Үүнд:

1.     Чөлөөний хугацаа дууссан тул ажилдаа орохыг хүссэн 1  өргөдлийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн албаны даргын б/01 дугаар тушаалаар ажилд нь буцааж томилж шийдвэрлэсэн.

2.    Арвайхээр сумын нэгдүгээр цэцэрлэгийн нягтлан бодогчын ажлыг шалгуулахыг хүссэн-2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 29 дүгээр албан тоотыг хавсралтын хамт хүргүүлж шийдвэрлэсэн.

3.    Арвайхээр сумын нэгдүгээр цэцэрлэгийн няравтай холбоотой гомдлыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 28 дүгээр албан тоотыг хавсралтын хамт хүргүүлж шийдвэрлэсэн.

4.    Хүүхэд асрах чөлөө хүссэн өргөдлийг 2020 оны 05 дүгээр сарын 25-ны өдрийн албаны даргын б/02 дугаар тушаалаар ажилд нь буцааж томилж шийдвэрлэсэн.

5.    Ажилд орохыг хүссэн -өргөдлийг 2020 оны 09 дүгээр сарын 11-ны өдрийн албаны даргын б/07 дугаар тушаалаар ажилд нь буцааж томилж шийдвэрлэсэн.

6.    Чөлөө хүссэн өргөдлийг 2020 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн албаны даргын б/08 дугаар тушаалаар ажилд нь буцааж томилж шийдвэрлэсэн.

 

 

Санхүүгийн хяналт, Аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн аваха хугацаа 2020.01.01 - 2020.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
© Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2021 онд 192 иргэн 3273 удаа, 2020 онд 9856 иргэн 54157 удаа үзсэн байна