logo
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

2020 оны шалгалт-Бүрд сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтын товч танилцуулга

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020 онд хийгдэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу Бүрд сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт явуулахад дараах зөрчлүүд гарлаа. Үүнд: анхан шатны баримттай холбоотой 1364,0 мянган төгрөг, зориулалт бусаар зарцуулсан 296,8 мянган төгрөг, хоолны зардлаас хэтрүүлэн буруу зарцуулсан 1470,0 мянган төгрөг, нийтдээ 3130,8 мянган төгрөгийн зөрчил илэрлээ.

Тухайн зөрчлүүдэд хоолны зардлаас хэтрүүлэн зарцуулсан 1470,0 мянган төгрөгийг төлүүлэхээр улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоон, 6 заалт бүхий зөвлөмж өглөө.

Санхүүгийн хяналт, Аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн аваха хугацаа 2020.01.01 - 2020.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
© Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2021 онд 192 иргэн 3305 удаа, 2020 онд 9856 иргэн 54157 удаа үзсэн байна