logo
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

2020 оны шалгалт-Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 2018, 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтын товч танилцуулга

        Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдтай байгуулсан аймгийн Засаг даргын гэрээ, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020 онд хийгдэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу Өвөрхангай аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 2018, 2019 онуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд  хяналт шалгалт явуулахад анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу 238,6 мянган төгрөг, дутуу олгосон албан томилолт 49,5 мянган төгрөг, зориулалт бусаар зарцуулсан 2467,9 мянган төгрөг, илүү суутгасан цалингийн урьдчилгаа 150,0 мянган төгрөг, санхүүгийн тайланд тусгаагүй өглөг 107,0 мянган төгрөг, нийтдээ 3013,0 мянган төгрөгийн зөрчил илэрлээ. Тухайн зөрчлүүдэд илүү суутгасан цалингийн урьдчилгааг нөхөн олгох 150,0 мянган төгрөг, зориулалт бусаар зарцуулсан 396,5 мянган төгрөг, дутуу олгосон томилолт 49,5 мянган төгрөг, анхан шатны баримтгүй олгосон замын зардал 85,6 мянган төгрөг, нийтдээ 681,6 мянган төгрөгийн улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоож, илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар 6 заалт бүхий улсын байцаагчийн албан шаардлага өглөө.

 

Санхүүгийн хяналт, Аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн аваха хугацаа 2020.01.01 - 2020.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
© Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2021 онд 192 иргэн 3282 удаа, 2020 онд 9856 иргэн 54157 удаа үзсэн байна